Kontakt advokat Charlotte Krarup

Kontakt Advokat Charlotte Krarup

Jeg står klar til at hjælpe dig

Du er altid velkommen til at kontakte mig

Charlotte Krarup Advokatfirma

Charlotte Krarup foran Tinghuset i Herning

Øvrige oplysninger

Medlem af Danske Advokater

Medlem af og næstformand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater
Medlem af Flygtningenævnet, der træffer afgørelser om asyl.

Medlem af advokatrådet 2017-2023.
Næstformand i perioden 2019-2023

2021-2022 – Formand for en arbejdsgruppe i Advokatrådet om digitale krænkelser og med i Justitsministeriets arbejdsgruppe om samme.

2022-2023 – Formand for Advokatrådets Strukturudvalg

Særlige regler for advokater

Læs her om særlige regler for drift af advokatvirksomhed, herunder forsikringsforhold m.v.

Lands­foreningen af forsvars­advokater

Landsforeningen af Forsvarsadvokater har til formål at varetage medlemmernes interesser på en lang række områder i forbindelse med udførelsen af deres hverv, ageren i spørgsmål vedrørende retssikkerhed og lovgivningsinitiativer samt generelle interesser.

Dette sker gennem udarbejdelse af høringssvar, deltagelse i den offentlige debat og intern vidensdeling.