Familieret

Familieret

Advokathjælp, når det gør ondt i familien

Familieret handler om vores liv - fra vugge til grav

Lige siden jeg begyndte med juridisk rådgivning i 2000, har jeg gennem alle årene været beskæftiget med familieret. Dette område indenfor jura er nok det, som kommer tættest på os som mennesker – familieret handler om vores følelser og vores liv lige fra vugge til grav.

Jeg hjælper som familieadvokat i Herning og Ikast-Brande med alt fra skilsmisser, samlivsophævelser, forældremyndighedssager, samværsaftaler, børns bopæl, ægtepagter, testamenter og bodelinger.

På grund af de mange følelser, som ofte er involveret, er det en god idé med en advokat, der kan holde hovedet koldt, når de store beslutninger skal tages.

Ægtepagt og skilsmisse

Når ægteskaber bliver indgået eller ophævet, så opstår der som regel en lang række spørgsmål, som jeg som advokat kan hjælpe med at afklare.

Når man indleder et forhold, er det en god ide at lave fornuftige aftaler, uanset om man er gift eller ej. Det vigtigste er, at man laver aftalerne, mens man holder af hinanden. I den forbindelse kan rådgivning hos en advokat være godt givet ud, da jeg af erfaring ved, hvor problemerne kan opstå, når man – måske senere – går fra hinanden. Jeg står gerne til rådighed for et møde, hvor vi drøfter familieforholdene, og afklarer om der er problemstillinger, I skal have fokus på i tide. Særligt hvis man som par er samlevende, men ikke gift, er der flere ting man bør tage stilling til i forhold til den indbyrdes retsstilling. Købes der fast ejendom, skal der måske udfærdiges en samejeoverenskomst, og så er der også det helt store spørgsmål omkring hvordan man har sikret hinanden – og børnene – hvis der sker et dødsfald.

Det er vigtigt at man er enige om hvordan man sikrer hinanden og eventuelle børn, men også hvad man ønsker der skal ske, hvis forholdet stopper igen, eller ægteskabet ender med en skilsmisse. Måske er der behov for en ægtepagt, hvis formue eller ejendom ikke er fordelt ligeligt. Måske er der børn, som er dine/mine/vores. Måske er der andre problemstillinger. Så er det vigtigt at få disse forhold belyst, og få aftalerne skrevet ned i tide, så ingen i familien kommer i klemme.

Og hvis det gode forhold ikke holder, så kan det ende med en skilsmisse. Her kan det være vigtigt at få advokatens hjælp til at udarbejde en bodelingsoverenskomst, så man er sikker på at der er taget stilling til alle de problemer der kan opstå i den forbindelse.

Arv og testamente

Det er også vigtigt at få gennemgået familiens forhold med jævne mellemrum. Hvad hvis den ene falder væk. Hvem skal arve, hvem er nærmeste pårørende, hvad skal der stå i testamentet. Hvornår kan man sidde i uskiftet bo, og hvad hvis man har særbørn?

Også her har jeg som advokat styr på de fælder man kan fanges i, og jeg kan hjælpe jer med at sikre, at det er de rigtige beslutninger, der bliver nedfældet i testamentet, og at I har taget højde for alt, hvis der skulle ske et dødsfald i familien.

Forældremyndighed og barnets tarv

Når man taler om familieret, så fylder børnesagerne en del. Hvor skal børnene bo efter en skilsmisse, skal der være delt forældremyndighed, eller er uenighederne så store, så det er bedre at forældremyndigheden kun ligger hos den ene forælder? Hvis forældrene ikke kan blive enige, eller har brug for rådgivning, inden de vigtige beslutninger om forældremyndighed, samværsordning og bopæl skal tages, så hjælper jeg som familiens advokat med at udrede tingene.

Man bliver nemt revet med af sine følelser, når man går fra hinanden og familien er i opbrud. Derefter kan det være svært at holde hovedet koldt og se, hvad der er bedst for barnet eller børnene. Samarbejdet mellem forældrene skal helst finde det niveau, som er det bedste for både børn og forældre. Her hjælper det at der er lavet de rigtige aftaler, som tager hensyn til børnenes tarv og forældrenes ønsker og forhold.

Familiens advokat

Jeg vil gerne være din familieadvokat, og dækker hele området omkring Herning, Ikast og Brande. Det vigtigste for mig er at der – udover en høj grad af faglighed – også er en god personlig kontakt, når vi mødes og drøfter familiens problemstillinger.

Første rådgivende møde er selvfølgelig gratis.

På den måde får jeg alle relevante oplysninger og kan med min advokatbistand på bedste måde sikre, at vi opnår det bedste resultat, så alle kan se hinanden i øjnene efterfølgende.

Omkostninger ved advokathjælp

Der vil – i tilfælde af at der opstår en egentlig retssag, ofte være mulighed for at søge fri proces eller retshjælpsdækning til at føre din sag. Jeg undersøger naturligvis altid, om der er mulighed for at få omkostningerne til min bistand dækket, og du kan være tryg ved, at du ikke modtager en regning for mit arbejde, medmindre det er aftalt på forhånd, at du selv skal betale.

Lad mig hjælpe med at rede trådene ud, når det gør ondt i familien. Kontakt mig på ck@kraruplaw.dk eller tlf. 26 807 233.

Charlotte Krarup - advokat med speciale indenfor familieret