Justitia

Menneske­rettigheder

Ambassadør for Levende Menneskerettigheder

Levende Menneske­rettigheders frivillige ambassadører er advokater

Det er vigtigt at udbrede kendskabet til menneskerettigheder. Derfor har jeg valgt gennem Levende Menneskerettigheder – som står bag initiativet – at blive ambassadør for menneskerettigheder og tilbyder gratis at komme ud på skoler og gymnasier i Herning og Ikast-Brande kommuner.

Levende Menneskerettigheders frivillige ambassadører er advokater, som hjælper med et undervisningsforløb om menneskerettighederne med udgangspunkt i et særligt udviklet dilemmaspil. Læs mere her.

Det er gratis at booke mig i forbindelse med disse undervisningsforløb. Kontakt mig på ck@kraruplaw.dk eller tlf. 26 807 233.

FN og menneskerettigheder

Den 10. december 1948 blev Verdenserklæringen om Menneskerettighederne vedtaget af FN’s generalforsamling.

Verdenserklæringen beskriver de grundlæggende menneskerettigheder og omfatter borgerlige og politiske rettigheder såvel som økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Den fastslår, at alle mennesker uanset race, hudfarve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i erklæringen.

De otte vigtigste er:

  • FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder
  • FN’s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder
  • FN’s Konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination
  • FN’s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder
  • FN’s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf
  • FN’s konvention om barnets rettigheder
  • FN’s konvention om vandrende arbejdstageres rettigheder
  • FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap

 

Kilde: justitsministeriet.dk