Tvangsanbringelse advokat

Digitale krænkelser

Få advokathjælp til digitale krænkelser

Rådgivning om digitale krænkelser

Digitale krænkelser er et sagsområde, hvor der desværre er rigtigt mange, der oplever at blive forurettede, men hvor også rigtigt mange oplever, at politiet ikke yder den fornødne bistand.

Jeg har gennem mange år arbejdet som bistandsadvokat, og har set en voldsom stigning af sager, hvor primært unge kvinder bliver krænket. Det kan dels være ved hacking, ved at de bliver udsat for eksponering af materiale af en tidligere kæreste, eller andre måder, hvor krænkende billeder/videoer kan komme i hænderne på andre.

Det kan også være mere direkte, ved ulovlig tvang, hvor de forurettede oplever at blive presset/truet til at sende materiale, som de ikke har lyst til, direkte til gerningsmanden.

I disse tilfælde, så vil man være forurettet have krav på en bistandsadvokat, der kan hjælpe i forbindelse med evt. afhøringer hos politiet, opgørelse af erstatningskrav og hjælp under en eventuel straffesag.

Hvis du har været udsat for en krænkelse, og er i tvivl om, du har været udsat for noget ulovlig, så er du velkommen til at kontakte mig.

Hvis du allerede ved, at du har været udsat for en krænkelse, og har brug for en bistandsadvokat, så hjælper jeg dig også gerne.

Jeg sidder med i en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, der kigger på behovet for ændring af straffelovens bestemmelser i forhold til digitale krænkelser, og ligeledes er jeg formand for en arbejdsgruppe under Advokatrådet, hvor der ligeledes er sat fokus på indsatsen på området for digitale krænkelser.

Retten i Herning