Justitia

Strafferet

Mange års erfaring i at føre straffesager

Hvis du er sigtet, har du brug for en advokat

Strafferet favner bredt – lige fra visse overtrædelser af færdselsloven til sager som vold, indbrud, røveri, voldtægt, bedrageri og drab. Men fælles for disse lovovertrædelser er, at der før eller siden i processen bliver brug for en advokat.
En typisk straffesag begynder ved at politiet konstaterer et strafbart forhold, og finder frem til en eventuel mistænkt. Derefter vil der foregå en afhøring, og i mange tilfælde afhøres den mistænkte med en sigtets rettigheder. Hvilket betyder at den mistænkte har ret til at have en forsvarsadvokat med. Her kommer Charlotte Krarup Advokatfirma ind i billedet.

Jeg har i min tid som advokat i Herning og Ikast-Brande mange års erfaring i at føre straffesager. Udover at jeg fører sager over hele Jylland, dog primært ved Retten i Herning, så har jeg også haft straffesager for både Lands- og Højesteret.

Kontakt mig før afhøring

Det bedste resultat opnås, hvis du inddrager mig i sagen så tidligt som muligt. Det er derfor vigtigt, at du kontakter mig allerede nu, hvis du indkaldes til afhøring hos politiet, eller bliver sigtet i en sag.
Jo tidligere jeg bliver involveret i sagen, jo større er din sikkerhed for at du får den rigtige behandling i retssystemet, og at dine rettigheder bliver sikret.
Det er vigtigt at huske, at man selv kan vælge sin forsvarsadvokat, også selvom man i første omgang har fået beskikket en anden forsvarer af retten.

Beskikket forsvarer

Bliver du sigtet, så kan jeg også fungere som som bistandsadvokat eller beskikket forsvarer for forurettede i straffesager. Uanset om jeg, som advokat repræsentererer tiltalte eller forurettede, så lægger jeg – udover høj faglighed – vægt på at sikre, at du får den nødvendige støtte og en personlig behandling i en ofte vanskelig situation. Og jeg har altid tavshedspligt, så du kan drøfte alle elementer af din sag eller dit problem med mig, uden at det bliver givet videre.
Salæret til en beskikket forsvarer er altid gratis.

Hvad koster advokatens hjælp

I straffesager er det altid staten, der i første omgang betaler for salær til forsvareren. Hvis du senere skulle blive dømt, så vil Retten oftest beslutte, at du skal betale omkostningerne til staten.

Hvis du på den ene eller den anden måde er kommet i konflikt med loven, og står foran en straffesag, så tøv ikke – men kontakt mig hurtigst muligt på ck@kraruplaw.dk eller tlf. 26 807 233, så jeg kan hjælpe dig.

straffesag strafferet

Bistandsadvokat i Herning

En bistandsadvokat har du i visse tilfælde brug for, hvis du har været udsat for en forbrydelse, som ender med en straffesag. Som din bistandsadvokat kan jeg yde gratis advokatbistand, og varetage din sag og dine interesser under hele straffesagen.

Jeg yder gratis advokatbistand i både Herning og Ikast-Brande, og kan fx give råd og vejledning, mens politiet efterforsker sagen, og hvis sagen senere skal for retten. Det samme gælder, hvis du er bange for, at en eventuel gerningsmand skal opsøge dig. Jeg kan også hjælpe dig med at få erstatning efterfølgende.

Her i området er det Retten i Herning, som afgør, hvem der kan få en bistandsadvokat. Retten beslutter også, hvilken advokat det skal være. Men du har ret til selv at bede om en bestemt advokat som bistandsadvokat. Jo før i sagens forløb, du kontakter mig, jo bedre – jeg har lang erfaring som bistandsadvokat i mange forskellige typer af retssager, og vil gøre alt for at hjælpe dig så godt jeg kan.