Tvangsfjernelser

Mere end ti års specialisering i sager om tvangsfjernelse af børn og unge

Børnenes og forældrenes retssikkerhed skal sikres

Gennem mere end ti år har jeg specialiseret mig i sager om tvangsfjernelse af børn og unge. Tvangsfjernelser er tit meget komplekse og uoverskuelige sager med mange følelser på spil – og ikke mindst med myndigheder, sagsbehandlere, skole og ofte nære familiemedlemmer direkte eller indirekte involveret.

Er et barn tvangsanbragt uden for hjemmet, så betyder det i udgangspunkt at myndighederne har fjernet barnet fra hjemmet mod forældrene vilje, og uden deres samtykke.
Jeg har gennem min lange erfaring med behandlingen af sager om tvangsfjernelse erfaret, at der begås mange fejl i sagerne, hvilket talrige undersøgelser også afslører.

Børneadvokat

En børnesag kan ofte ses fra flere sider, og det er ikke altid, at det er det bedste for barnet at blive tvangsfjernet. Jeg hjælper med at rede trådene ud, og sørge for at både børn og forældre i tvangfjernelsessager får den retmæssige behandling, som de har krav på.

Som borger bliver man hurtigt ”den lille,” når man lægger arm med det offentlige. Jeg er optaget af at sikre borgernes retssikkerhed i forhold til systemet, uanset om det er børn eller forældre, jeg skal hjælpe. Jeg er selvfølgelig børnenes advokat først og fremmest, men deri ligger også, at jeg tager forældrenes sag alvorligt, og vurderer begge sider som en helhed.

Kontakt mig hurtigst muligt

Barnets tarv – og familiens – ligger mig meget på sinde. Så kontakt mig på ck@kraruplaw.dk eller tlf. 26 807 233, hvis jeres familie står foran eller midt i en sag om tvangsfjernelse af et eller flere børn – jo før jo bedre.

Eller måske ER tvangsfjernelsen allerede foretaget, og så kan jeg hjælpe med at kigge sagens akter igennem, og vurdere om beslutningen har været på forkert grundlag. Måske er der begået fejltagelser eller uretmæssigheder i sagsbehandlingen, som kan betyde, at sagen om tvangsfjernelse kan genoptages.

Du har ret til gratis advokathjælp - og ret til selv at vælge advokat

Hvis myndighederne har besluttet, at dit barn af den ene eller den anden årsag skal tvangsfjernes, så skal det offentlige hjælpe både dig og dit barn med at få en advokat. Du har ret til selv at vælge din børneadvokat i sager om tvangsanbringelse og tvangsfjernelse.

Advokathjælp i sager om tvangsanbringelse og tvangsfjernelse af børn er gratis.

Retten i Herning